Optimálny výkon a životnosť klimatizácie je závislá od jej pravidelnej údržby.

Výrobcovia odporúčajú vykonávať kompletný servis klimatizácie pravidelne každé dva roky a dezinfekciu klimatizácie raz ročne.

Kompletný servis autoklimatizácie pozostáva z :

- napojenia na systém a odsatia oleja a zbytku chladiva
- vakuovania systému
- testovanie tesnosti systému
- naplnenie systému novým olejom, farbivom na vyhľadavanie netesnosti a chladivom v požadovanom        množstve
- test tlaku a funkčnosti autoklimatizácie

Dezinfekcia systému pozostáva v dezinfekcii výparníka a vetracích šácht automobilu. Na výparníku sa vplyvom tepelných rozdielov tvoria plesne a tie môžu mať škodlivé účinky na ĺudský organizmus.

Dezinfekciu systému realizujeme prístrojom pre mikrobiologickú dezinfekciu interiéru vozidla pomocou O3
V kabíne vozidla vytvára po volitelnú dobu 5-60 minút / pre osobné vozidlá sa doporučuje 30 minút / ozón, ktorý vyčistí a odstráni zápach organického , alebo neorganického pôvodu. Ozón ničí baktérie a plesne.
Ozón ničí znečistenie chemického pôvodu, spôsobené chemickou reakciou plastov, kobercov, izolácií a lakov.
Ozón zamedzuje vzniku organických a anorganických pachov, ničí /neprekrýva/ nositeľov takéhoto zápachu.

Ozón ako dezinfekčný a dezodoračný prostriedok sa vyznačuje výnimočne silnými oxidačnými a dezinfekčnými schopnosťami. Plynný ozón preniká do všetkých kútov a pórov materiálov.

Opravy klimatizačných hadíc a trubiek :

V prípade poškodenia klimatizačných hadíc alebo trubiek je možné opraviť iba poškodenú časť.

Hlavné výhody :
- možnosť opraviť iba poškodenú časť
- rýchle a lacné riešenie
- oprava dielov menej bežných aut nie je žiadny problém
- potrebá technika a spotrebný materiál na sklade

 

 

 

 

 

 

$